شرکت گلبار
ظروف فوم

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

ظروف PET

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

ظروف PP

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.